Co-creatie: inkoop biedt meerwaarde

Eén van de belangrijkste inkooptrends voor 2019 is co-creatie. Want inkopen van morgen gaat over meer dan alleen het verlagen van prijzen. Of het zeker stellen van goederen en het beperken van risico’s. ‘Moderne inkoop’ richt zich op het creëren van meerwaarde voor de organisatie.

Co-creatie gaat over het gezamenlijk ontwikkelen en leveren van producten, diensten of systemen.  Met behulp van de gezamenlijke inspanningen van alle belanghebbende partijen. Dat betekent dat inkoop de samenwerking gaat opzoeken met haar belangrijkste leveranciers.

Co-creatie biedt voor inkoop geweldige kansen

Co-creatie biedt voor inkoop geweldige kansen om zich op de kaart te zetten en echte meerwaarde te creëren voor de organisatie. Ten eerste kan inkoop haar meerwaarde laten zien bij het identificeren en selecteren van de juiste partij waar je de co-creatie mee wil gaan vormgeven. Dat is logischerwijs cruciaal voor een succesvolle co-creatie. Als inkoper begeleid je je interne klanten bij het definiëren waar zo’n partij aan moet voldoen.

Vervolgens is het cruciaal om een omgeving te creëren waarin die co-creatie optimaal tot stand komt, kan floreren en voor beide partijen meerwaarde biedt. Ook hier kan inkoop belangrijke meerwaarde leveren voor de organisatie door een omgeving te creëren waarin samenwerkingsprincipes, uitgangspunten en wijze van handelen in specifieke situaties voor alle betrokkenen helder zijn.

Inkoop bewaakt de meerwaarde voor co-creators

De co-creatie zelf gaat vervolgens over het gezamenlijk afstemmen van doelen, prestaties en KPI’s (inclusief eventueel gewenste prijsverlaging). Op dit punt moeten de strategieën van de co-creators op elkaar worden afgestemd. Ook daarbij speelt inkoop een cruciale rol: als procesbegeleider zorgen voor afstemming, borgen en bewaken van de samenwerkingsprincipes en uitgangspunten en bewaken dat er meerwaarde is voor beide co-creators.

De principes en uitgangspunten van de Best Value aanpak sluiten naadloos aan bij het doel en de beoogde samenwerking van co-creatie. Als organisatie wil je co-creators die betrokken zijn, die denken in termen van win-win en gezamenlijk belang, die zich verantwoordelijk voelen, proactief acteren en nadenken over wat ze doen. Het Best Value selectieproces is het ideale instrument om co-creators te kunnen identificeren en selecteren. De Best Value uitgangspunten en -principes vormen de basis bij het creëren van een optimale co-creator omgeving.

Wil je weten welke mogelijkheden Best Value biedt voor het identificeren van co-creatie partners? Of voor het inrichten van een optimale co-creatie omgeving en -samenwerking? Neem dan contact met ons op.