6 Stappen om beter te scoren op tenders

‘Bezin eer je begint’ is een uitnodiging aan leveranciers om zich beter voor te bereiden voordat er ingeschreven wordt op een (Best Value) tender. Zorg ervoor dat je concreet weet waar je goed in bent, toets of je dit kunt onderbouwen en realiseer je waar je niet goed in bent. Resultaat is een prestatiegerichte organisatie […]

Co-creatie: inkoop biedt meerwaarde

Eén van de belangrijkste inkooptrends voor 2019 is co-creatie. Want inkopen van morgen gaat over meer dan alleen het verlagen van prijzen. Of het zeker stellen van goederen en het beperken van risico’s. ‘Moderne inkoop’ richt zich op het creëren van meerwaarde voor de organisatie. Co-creatie gaat over het gezamenlijk ontwikkelen en leveren van producten, […]

non-performance inkoop expertise herkennen

Nieuwe aanbesteding anders doen

Loopt het contract af met die leverancier waar je eigenlijk niet zo tevreden mee bent? En worstel je daarom met de vraag hoe je de nieuwe aanbesteding nu anders gaat doen? Is het afgelopen project niet zo gelopen als van tevoren gedacht? Wil je deze keer een ander resultaat? Dé Haarlemmerolie bestaat niet en garanties heb je […]

Hoe inkoop meer ruimte kan geven aan duurzaamheid, klimaat en milieu

Duurzaamheid (of ook wel MVI – Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) is in inkoopland geen nieuwe term. Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat je inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid. En om negatieve effecten op milieu en sociale aspecten te voorkomen. Klimaat en milieu zijn business! En inkoop maakt er weinig gebruik van Eisen en wensen […]

Fact-based inkopen

Ontwikkelingen in technologie en informatiesystemen richten zich steeds meer op het elimineren van denken en de daarmee gepaard gaande besluitvorming (fact-based). Mobiele telefoons kunnen steeds meer taken van ons geheugen en ons denken overnemen. Robotica neemt bijvoorbeeld niet alleen steeds vaker repeterende taken van de mens over, maar kan tegenwoordig, met behulp van sensoren, de omgeving […]

Klik op het boek om deze aan te vragen