Klant aan het woord: Best Value van beide kanten belicht

In de rubriek ‘Klant aan het woord’ vertellen klanten over hun ervaringen met Best Value. Hoe hebben zij het traject ervaren en wat zijn hun gouden tips? Deze keer bekijken we de ervaringen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer binnen een interessant Best Value-project op een hogeschool. Het  betreft een mix tussen onderwijs en […]

Vele varianten op risicomanagement: het risico van risico’s

Binnen Best Value zien we vele varianten van risicomanagement. Deze grote variatie zorgt ervoor dat risico’s verworden tot een risico. Hoe ga je hiermee om?

Innovatie en Best Value: lastig te verenigen?

Vind jij ook dat Best Value en innovatie lastig met elkaar te verenigen zijn? We gingen aan de slag en in de praktijk blijkt het een prima combinatie!

Opdrachtgever leidt potentiele opdrachtnemers op, goed idee?

In 100% van de aanbestedingstrajecten zien we dat de opdrachtgever de opdrachtnemer faciliteert in het opleiden in Best Value. Is dit wel een goed idee?

Gratis kennissessie Best Value Nederland

Op 17 juni 2015 organiseert de vereniging Best Value Nederland een gratis kennissessie waarbij twee afstudeeronderzoeken centraal staan. Locatie: Utrecht.

Klik op het boek om deze aan te vragen