Boek: How to know everything without knowing anything

Ontdek hoe je in de toekomst kunt kijken, zonder complexe analyses van grote hoeveelheden informatie om oorzaak en gevolg in de realiteit te doorgronden. In dit boek, geschreven in de Engelse taal, legt de grondlegger van ‘Best Value’ uit hoe je IMT (informatiemeting theorie) in organisaties kunt toepassen met behulp van de Best Value aanpak.

We bieden de 2017 uitgave aan omdat we deze gemakkelijker leesbaar vinden dan de 2018 uitgave.

dit veld niet invullen s.v.p.