Best Value Experts discussietrack – Best Value congres 2014

Wrap-up Best Value Experts discussietrack – Best Value congres Delft, mei 2014
door: Best Value Experts

Je leest het vaak:

  • Best Value is geen inkooptruc en geen verkooptruc
  • Het juist toepassen van Best Value vergt een andere houding en gedrag
  • Best Value gaat over een andere manier van samenwerken in de keten: van manage-direct-control naar listen-observe-align

 

Hoe breng je dat in praktijk?

3 Best Value Sales experts en 3 Best Value Procurement experts laten je het graag zelf ervaren. Zo hebben we tijdens het Best Value Congres 2014 in Delft inkopers en aanbieders uitgedaagd, aan de hand van de volgende prikkelende stellingen, te gaan ‘omdenken’:

  1. Relatie is belangrijker dan prestatie
  2. Win-win bestaat niet (er is altijd 1 verliezer)
  3. Iets is pas goed als ik het zelf gecontroleerd heb
  4. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe een project uitpakt
  5. Transparantie is vooral leuk voor de opdrachtgever
  6. Je kunt alles voor elkaar krijgen, als je maar wilt (oftewel: de volgers zijn de beperking, niet de leider)
  7. Ervaringen uit het verleden zeggen niks over de toekomst
  8. Vage projectdoelstellingen van de aanbesteder belemmeren aanbieders om goed in te kunnen schrijven
  9. Alle projectrisico’s moeten beheerd én beheerst worden door opdrachtnemer
  10. In de concretiseringsfase moet een perfect plan opgeleverd worden
  11. Bij Best Value hoeft de opdrachtgever bijna niets te doen in de uitvoering

Video-opname Best Value Congres 2014

Vanuit het Best Value gedachtegoed gezien, is het antwoord op al deze stellingen ‘oneens’. Wil je weten hoe ons publiek hierover denkt en welke argumenten daarbij gelden? Bekijk dan de video-opname van onze discussietrack, beschikbaar gesteld door de Vereniging Best Value Nederland: