Klant aan het woord: klantervaringen met de Best Value-methodiek

In de rubriek ‘Klant aan het woord’ vertellen klanten over hun ervaringen met Best Value. Hoe hebben zij het traject ervaren en wat zijn hun gouden tips?

Peter de Graaf van Info Support is als projectmanager betrokken geweest bij een Best Value-project voor het verbeteren van een Microsoft .NET ontwikkelstraat.

Bij Hanzehogeschool is Jos Vlecken van Yacht als programmamanager werkzaam geweest bij een Best Value-aanbesteding voor het opzetten van intermediaire diensten zodat externe professionals vanuit de hogeschool flexibel kunnen worden ingehuurd.

 

Best Value is een prima aansluiting

Toen InfoSupport eind 2014 startte met Best Value was dit de eerste keer dat ze werkten volgens deze methodiek en volgens Peter werkte het prima”: “Het sluit goed aan op de manier waarop we al opereerden. BVP dwingt je om in de expertrol te gaan zitten, het geeft duidelijk aan waar de verantwoordelijkheden liggen, welke dingen bij de expert liggen en welke dingen bij de klant blijven.“

Toen leidde de onbekendheid met de aanpak tot discussies over met name prestaties. Wat is een prestatie, hoe maak je die meetbaar? “We hebben gesprekken gehad met onze Best Vaue coach over hoe we prestaties meetbaar kunnen maken en wat een goede manier is om te meten. Het is lastig om metingen goed neutraal te krijgen. Het hangt er sterk van af hoe de klant er tegenaan kijkt. Om de maximale waarde uit het project te halen moet je zorgen dat prestaties meetbaar zijn en hier op sturen. Ik heb geleerd om hier op een pragmatische manier mee om te gaan”, legt Peter uit.

 

Goed voorbereiden is essentieel

Een goede voorbereiding is het halve werk. De concretiseringsfase duurde binnen het ontwikkelstraatproject van Peter dan ook redelijk lang. “Op zich geen slecht teken, want het zorgt ervoor dat je meer tijd besteedt aan de voorbereiding voordat je aan het werk gaat. Dat was sowieso al onze aanpak dus hier sloot de methodiek prima bij aan. Tijdens de concretiseringsfase werden er al voorbereidingen getroffen voor de uitvoeringsfase om verlies van doorlooptijd te beperken”, legt Peter uit.

 

Inzet van de wekelijkse risicorapportage

Een van de punten die ontzettend goed ging bij de Hanzehogeschool is de inzet van de wekelijkse rapportage. Jos legt uit waarom: “Ten opzichte van traditionele projecten zie je dat er bij een BVP-traject veel minder communicatie nodig is, mede dankzij de wekelijkse rapportage. Het weekrapport spreek ik van tevoren door met de projectleider van de Hanzehogeschool. Daarna maak ik de rapportage af, de projectleider scoort de weekrapportage en stuurt deze naar de belangrijke stakeholders binnen de hogeschool. Een 10 scoren op beheersmaatregelen, voldoende managementaandacht en klantvertrouwen geeft heel veel rust. De rapportage helpt ons enorm als organisatie bij volgende (BVP-)projecten en het ondersteunt je om in een constante leercurve te blijven.”

 

Elk risico is een kans

Dezelfde situatie deed zich voor bij het project van Peter. “Opvallend is het risicogedeelte. Als projectmanager manage je altijd op risico’s om te zorgen dat je je doelstellingen behaalt.” Verder legt Peter uit dat het leuke aan BVP is dat elk extern risico een kans is. Een kans om je te onderscheiden van je concurrentie, een kans om nog meer expert te worden. Een risico wordt vaak als iets negatiefs gezien, maar binnen deze aanpak is het een positief iets.

 

Gouden tips uit de praktijk

Jos en Peter delen graag hun ‘gouden tips’ en leermomenten.

 • Direct starten met de wekelijkse risicorapportage
  Jos: “Wat heel belangrijk is, is om meteen met de wekelijkse risicorapportage te beginnen. Tijdens de concretiseringsfase gebeuren ook dingen die ongewenst zijn, meet ze meteen zodat je bij de start van de uitvoeringsfase weet hoe je met de weekly moet omgaan.”

  Deze tip deelt Peter ook met ons: “Het met grote regelmaat evalueren van risico’s is een leerpunt. Binnen Info Support waren we dit al gewend, maar voor de klant was de hoge frequentie nieuw. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om elke twee weken een risico-evaluatie te houden, omdat dit beter aansloot bij de situatie. Dat is ook het voordeel van BVP. De filosofie houd je in stand, maar je schaaft het zodanig bij dat het perfect bij de klant en de situatie past.”
 • Ondersteuning door een Best Value coach
  Jos: “Zorg dat je bij een BVP-traject een BVP-expert inhuurt, hier heb je als opdrachtnemer ontzettend veel profijt van.” Peter is het hier sluitend mee eens: “Ga op een gezonde en pragmatische manier om met de BVP-aanpak en laat je daarbij ondersteunen door een ervaren BVP coach. Word je bewust van het feit dat je in de expertrol zit, dat risico’s kansen zijn en benader ze ook zo.”
 • Breng rust in het project met prestatie-metrics
  “Het rapporteren op prestatie-metrics geeft heel veel rust in je project,” zegt Jos. “Het haalt de ruis van de lijn door te rapporteren op de KPI’s met behulp van feiten, cijfers en statistieken. De prestatie-metrics zijn een essentieel onderdeel in elke weekly. Anders gezegd: gebruik weinig woorden en veel getallen.”

 

De wekelijkse rapportage een tijdrovende klus?

Auteur: Jolanda Hoogkamer
Best Value Sales support

Afgelopen dinsdag heb je gratis kunnen deelnemen aan het webinar ‘In 5 stappen aan de slag met de wekelijkse rapportage’. Bekijk hier de video’s om het webinar terug te luisteren.

Tijdens het webinar zijn maar liefst 64 vragen gesteld. Een aantal vragen zijn plenair besproken en Anneke heeft veel vragen individueel beantwoord tijdens het webinar. Er wordt gewerkt aan een overzicht met antwoorden op alle gestelde vragen.

Tijdrovende klus

Wat opvalt bij de analyse van de vragen is dat er veel vragen gericht zijn op het detailniveau, een van de grootste valkuilen bij het werken met de wekelijkse rapportage. Deze detailvragen zijn het gevolg van gebrek aan kennis en ervaring. Zaken die in de workshop Wekelijkse Rapportage: ‘Voor een vliegende start’ uitgebreid aan bod komen.

Een van de opmerkingen die gemaakt werd tijdens het webinar is dat het invullen van de wekelijkse rapportage tijdrovend is. Blijkt het in de praktijk inderdaad zo te zijn dat het werken met de wekelijkse rapportage veel tijd kost dan betekent dit dat er iets in het proces niet goed loopt.

Waarom kost het veel tijd?

Bij het werken met de wekelijkse rapportage zijn er een aantal veelvoorkomende valkuilen waar veel mensen instappen.

 • Te veel focus op detail
 • Niet werken met dominante informatie
 • Er worden te veel mensen betrokken op detailniveau

 

Te detailgericht en geen dominante informatie

De opdrachtnemer vult de wekelijkse rapportage in, stuurt deze naar de opdrachtgever welke tevredenheidsscores geeft. Het noteren van veel inhoudelijke en technische informatie kost veel tijd. Het gevolg hiervan is dat de opdrachtgever betrokken wordt bij jouw inhoudelijke proces en het veel tijd kost om de wekelijkse rapportage te beoordelen. Hierbij is de kans op een lage tevredenheidsscore groot en ontstaat er alsnog ruis over de prestaties van beide partijen. De valkuil is ook dat de opdrachtgever ’iets van je proces gaat vinden’ of voor de opdrachtnemer ‘gaat denken’.

Wekelijkse rapportage - Valkuil te veel mensen erbij betrekkenTe veel mensen

Als je naast alle detailinformatie ook te veel mensen betrekt bij de inhoud van je wekelijkse rapportage dan is de kans groot dat er steeds meer ruis ontstaat, waardoor vergaderingen langer gaan duren en de helderheid verdwijnt. Wat ga je dan doen? Je gaat er nog meer mensen bijhalen om dingen helder te krijgen. Een oplossing die alleen maar averechts werkt en een sneeuwbaleffect heeft.

Maximaal 30 minuten werk

30 minuten werk - Wekelijkse rapportageNatuurlijk kost het werken aan de wekelijkse rapportage in het begin meer tijd, omdat het nieuw is en het een andere manier van samenwerken is. Maar als je de kern van de rapportage goed doorhebt hoeft het geen tijdrovende klus te zijn en haal je maximale winst uit de wekelijkse rapportage. Voldoende oefenen en een goede opleiding zijn hierbij key. Dan ben je er maximaal 30 minuten per week aan kwijt. Best Value Experts helpt je hier graag bij en organiseert op 14 oktober 2014 een workshop WR: ‘Voor een vliegende start’.

Webversie wekelijkse rapportage

In het webinar zijn ook opmerkingen gemaakt over de werkbaarheid van de wekelijkse rapportage zoals Rijkswaterstaat deze beschikbaar heeft gesteld. Deze versie werkt niet in iedere omgeving even optimaal. Jolanda is bezig met het ontwikkelen van een webversie van de wekelijkse rapportage. Met de webversie heb je overal en altijd toegang tot de template, ongeacht locatie of systeem. Zodra er meer duidelijkheid is over de opleverdatum wordt dit in ons e-zine gecommuniceerd.

 

__________________________________________________________________________________________

Workshop wekelijkse rapportage ‘Voor een vliegende start’

Op 14 oktober 2014 organiseert Best Value Experts de workshop ‘Voor een vliegende start’. Samen met twee experts ga je aan de slag om je de wekelijkse rapportage helemaal eigen te maken.

Vliegende startDetails:

 • Datum: 14 oktober 2014
 • Tijd: 10:00 tot 16:00 uur
 • Plaats: omgeving Utrecht

Actie tot 17 september: € 497,-  per persoon!

Klik hier om je aan te melden en voor meer informatie.

Tel uit je winst met de wekelijkse rapportage

Auteur: Jolanda Hoogkamer
Best Value Support

Een project begint in de uitvoeringsfase pas echt. Ook met een goed projectplan en een risicodossier treden risico’s op en loopt een project vaak uit in tijd en geld.

 Ontstaan van ruis

Vaak is het onduidelijk hoe het project nu eigenlijk loopt en wat de overschrijding in tijd en geld is. En door die overschrijdingen kan er ruis ontstaan hoe de opdrachtnemer nu eigenlijk presteert en is niet duidelijk wie de veroorzaker is van het meerwerk. In de dagelijkse praktijk wordt je (af)geleid omdat je brandjes gaat blussen en vult je agenda zich met de vele overleggen waarbij tal van projectmedewerkers aanwezig zijn. Er wordt overlegd en gerapporteerd op detailniveau, vaak achteraf zodat je als opdrachtgever of projectleider minder gelegenheid hebt om te sturen op het beheersen van het risico; het overkomt je.

 Voorkomen

wekelijkse rapportage - tel uit je winstDe wekelijkse rapportage kan je helpen dit te voorkomen en heeft als doel om in één oogopslag te kunnen zien hoe een project ervoor staat. Het draagt bij aan het minimaliseren van projectrisico’s en het behalen van projectdoelstellingen. Daarnaast geeft het transparantie en meet het de prestaties van opdrachtgever en opdrachtnemer.

 Winst

De winst van werken met de wekelijkse rapportage:

  • Minder/korter (voortgangs- en contract)overleg
  • Korte doorlooptijd contractwijzigingen
  • Minder (tijds)investering voortgangsrapportages
  • Geen ruis over prestaties opdrachtnemer of opdrachtgever
  • Gerichte managementaandacht

 

Geschikt voor alle projecten

De wekelijkse rapportage is geschikt voor alle projecten dus niet alleen voor Best Value projecten. Binnen ieder project kan een projectteam dat transparant en efficiënt wil werken, een team dat wil leren met als doel beter te worden, waarde wil toevoegen en meetbare prestaties wil gebruiken voor toekomstige projecten, werken met de wekelijkse rapportage. Het helpt je het lerend vermogen van je team en organisatie te prikkelen.

Geen inkoop- of verkooptruc

De Best Value aanpak is geen inkoop- of verkooptruc. Het gaat over het minimaliseren van projectrisico’s en het halen van projectdoelstellingen met zo min mogelijk geld en tijdsoverschrijdingen. Hiervoor is een verandering nodig in houding en gedrag. De wekelijkse rapportage helpt je om die verandering om te zetten in zichtbare en meetbare prestaties in je project. De prestatie-informatie is je visitekaartje voor andere projecten.

Ook bij projecten die niet volgens de Best Value methodiek zijn aanbesteedt is dit toe te passen door met de wekelijkse rapportage te gaan werken. Hierdoor ligt de focus op het behalen van de projectdoelstellingen en minimaliseren van risico’s. Je creëert daarnaast je winst: minder overleggen, korte doorlooptijd van contractwijzigingen, alleen managementaandacht waar nodig en geen ruis over de prestatie van opdrachtnemer of opdrachtgever doordat je transparant gaat werken.

Alweer het wiel uitvinden

wiel-uitvinden-wekelijkse-rapportageHoe vaak gebeurt het in een project dat je steeds weer ‘het wiel uitvindt’? Terwijl in andere projecten bepaalde of soortgelijke risico’s al zijn opgetreden en hier een uitgewerkt beheersplan voor is? De wekelijkse rapportage legt de beheersmaatregel(en) vast voor bepaalde risico’s met beknopte (dominante) informatie en bevat zodoende een schat aan informatie om te leren, te verbeteren en te delen.

In het Best Value Experts e-zine van 18 juni 2013 kun je meer lezen over de wekelijkse rapportage.

__________________________________________________________________________________________

Gratis webinar ‘Aan de slag met de wekelijkse rapportage’

Wil je weten hoe je zelf kunt starten met de wekelijkse rapportage? Best Value Experts organiseert een gratis webinar op dinsdag 9 september 2014 van 20.00 tot 21.00 uur.

De agenda:

 • Wat is de wekelijkse rapportage
 • De winst van de wekelijkse rapportage
 • De valkuilen van de wekelijkse rapportage
 • In 5 stappen zelf aan de slag met de wekelijkse rapportage

Klik hier om je aan te melden voor de webinar.