Best Value Expert Class (Best Value A-Certificering)

Je hebt een Best Value B(+)-certificaat en al een of meerdere Best Value trajecten doorlopen. Nu wil je de vervolgstap zetten naar het A-certificaat. Deze intensieve training helpt je daarbij. Stapsgewijs doorloop je de fasen van een Best Value-traject waar je nu aan werkt en leer je Best Value toe te passen in je eigen praktijk. De planning van de training volgt zo veel mogelijk de planning van het Best Value project. Je schrijft daarover een artikel waarin je aantoont het Best Value gedachtegoed te doorgronden en in de praktijk te kunnen toepassen. Afsluitend presenteer je jouw artikel aan de Best Value Certification Board. Tijdens de training word je klaargestoomd voor jouw presentatie. Reflectie, intervisie en coaching door de trainers staat centraal in deze training. Een mooie toegevoegde waarde van deze training is dat je tegelijkertijd je eigen Best Value-project professionaliseert.

 • Leer van Best Value Experts (A+) trainers hoe je zelfstandig een Best Value project voorbereidt en begeleidt
 • Bereid je 100% voor op je A-certificering presentatie, inclusief een generale van je presentatie
 • Registreer je als internationaal erkend Best Value Expert A
 • Reflecteer op en professionaliseer het Best Value project waar je nu aan werkt

Essentie van de training

Tijdens de training bereiden we je voor op je presentatie voor de Certification Board. Reflectie, intervisie en coaching vormen de basis van deze training.  

 • Leer van Best Value experts (A + gecertificeerde coaches) hoe je Best Value projecten kunt voorbereiden en begeleiden
 • Bereid jezelf voor op jouw A certificerings presentatie voor de Board
 • Registreer jezelf als internationaal erkend Best Value A expert 
 • Reflecteer op  en professionaliseer het Best Value project waar je aan werkt of weet hoe je eerdere Best Value ervaring kunt gebruiken om het telkens beter te doen
beter scoren op tenders in 6 stappen

Wat kun je na de training?

Na het doorlopen van deze training en een succesvolle presentatie voor de Board kun je:

 • Zelfstandig een Best Value project inrichten waarbij de Best Value principes geborgd zijn
 • Zelfstandig een Best Value-project begeleiden
 • Anderen overtuigen, trainen en coachen tijdens een Best Value aanbesteding en/of inschrijving
 • Best Value projecten in jouw organisatie professionaliseren
 • De Best Value denk-en werkwijze borgen in de organisatie: bredere toepassing van de Best Value principes gericht op prestatie- en efficiency verbetering in jouw organisatie en de keten

Je bent een bewezen Best Value Expert en in staat om (strategische) leveranciers en partners te identificeren en te selecteren, via een efficiënt proces, en de uitvoeringsfase zodanig voor te bereiden dat er een rimpelloze overgang is van selectie naar uitvoering. Daarbij worden risico’s geminimaliseerd en prestaties gemaximaliseerd, niet alleen tijdens de selectiefase maar juist ook in de uitvoeringsfase. Tenslotte is dat het moment waar het moet gebeuren.

Na deze training ontvang je het A certificaat en word je geregistreerd op de site van Best Value Experts Academy, professioneel en gelicentieerd partner van Skysong Innovations/Arizona State University, de bron en bewaker van de Best Value filosofie en methodologie. 

Voor wie?

Deze training is voor inkoop- en sales professionals die een of meer Best Value trajecten doorlopen of begeleid hebben en toe zijn aan verdieping van kennis en uitwisseling van ervaring. Met name gericht op professionals in een (strategische) inkoop- of salesfunctie, in inkoop- of salesmanagement en projectmanagers/adviseurs. Voorwaarde voor deelname is een afgeronde B(+)-training Best Value en een eigen project.

Onderwerpen in de training?

Programma (duur: 5 maanden) 

 • Kick off (online) – Layout en doel van de training, globale opzet van jouw Best Value artikel
 • 2-Daagse training (op locatie)Best Value filosofie en methode deep-dive, case discussies, verbeterde opzet van jouw artikel, interactieve sessie
 • Intervisie sessies (online) – Leer wat je kunt doen om jouw artikel te verbeteren
 • Master Minds (online) – Q&A over Best Value toepassing in jouw project
 • Acertificering presentatie aan de Certification Board (online)

De inhoud wordt in belangrijke mate bepaald door jou en jouw mede-cursisten.  Mastermind sessies bieden een combinatie van brainstorming, educatie, aanspreekbaarheid van deelnemers en groepssupport om je persoonlijke en zakelijke vaardigheden aan te scherpen. Een mastermind groep helpt jou en de de andere Expertclass deelnemers succesvol te zijn door elkaar uit te dagen om sterke doelen te stellen en deze daadwerkelijk te behalen.

Opzet van de training

 • Onsite training van 2 dagen (2 x 8 uur)
 • Online coaching en intervisie 3 x 3 uur
 • Individuele review van het artikel
 • Nadruk op intervisie, reflectie en feedback van deelnemers en trainers
 • Focus op de Best Value projecten uit de praktijk van iedere deelnemer
 • Geaccrediteerde A+ trainers, onder licentie van Arizona State University

Meld je nu aan