Begeleiding / advisering

Wij kennen de succesfactor van de ‘Best Value’ aanpak. Sinds 2011 leggen we ons 100% toe op het trainen en begeleiden van individuen, teams en organisaties bij het toepassen van ‘Best Value’ in verkoop, inkoop, voorbereiding en uitvoering van opdrachten in uiteenlopende vakgebieden (met name ICT, bouw en services).

Wij zijn gelicentieerd, A+ gecertificeerd (hoogst mogelijke niveau)
én erkend op het gebied van ‘Best Value’ educatie en implementatie

Risicomitigatie Risicominimalisatie

BEGELEIDING/ADVISERING VAN INKOOP

Of je nu voor het eerst een Best Value aanbesteding doet of al meerdere Best Value trajecten hebt doorlopen, begeleiding door een Best Value consultant leidt tot het beste resultaat.

  • Rechtmatig: Op maat ingericht professioneel tenderproces, conform aanbestedingswetgeving
  • Doelmatig: Identificatie van de beste expert-opdrachtnemer
  • Resultaatgericht: Creëren van verantwoordelijkheid en betrokkenheid door transparantie en prestatiemeting

BEGELEIDING/ADVISERING VAN VERKOOP

Of je nu voor het eerst deelneemt aan een Best Value tender of al meedere Best Value trajecten hebt doorlopen, begeleiding door een Best Value consultant leidt tot het beste tenderresultaat.

  • Goede scores SMART voor tenderdocumenten en interviews
  • Gegarandeerde toepassing van de nieuwste Best Value inzichten
  • Beproefd stappenplan en efficient tenderproces
non-performance inkoop expertise herkennen

BEGELEIDING/ADVISERING ORGANISATIEONTWIKKELING

Organisaties die het meeste willen halen uit de Best Value aanpak, passen Best Value breder toe dan enkel ten behoeve van inkoop of verkoop. Begeleiding door een Best Value consultant leidt tot het beste resultaat.

  • Juiste mensen op de juiste plaats: Best Value toepassen op HRM
  • Ketensamenwerking: expertise aanwenden om efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen
  • Continu verbetering in eigen organisatie realiseren