12+ jaar ervaring met (Europees) aanbesteden en contracteren

70 + Europese aanbestedingen begeleid waarvan meer dan 40 met Best Value (2 bezwaarprocedures, beide gewonnen door opdrachtgever)

Up-to-date Best Value expertise door jaarlijkse A+ certificering (sinds 2011)

Begeleiding van inkoop

Begeleiding van en advisering over Best Value trajecten

Het is om het even of je voor het eerst een Best Value aanbesteding doet of al meerdere Best Value trajecten hebt doorlopen, begeleiding door een Best Value consultant leidt tot het beste resultaat.

 • Rechtmatig: Op maat ingericht professioneel tenderproces, conform aanbestedingswetgeving
 • Doelmatig: Identificatie van de beste expert-opdrachtnemer
 • Resultaatgericht: Creëren van verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Wanneer begeleiding?

De primaire verantwoordelijkheid van inkoop, naast rechtmatigheid, ligt vooral in het identificeren en contracteren van leveranciers die daadwerkelijk waarde toevoegen aan je organisatie. Het is maar zeer de vraag of je die leveranciers weet te identificeren met een aanbesteding aanpak waarin er geen onderscheid zichtbaar is in waarde en expertise van inschrijvers door het gebruik van minimumeisen. De Best Value aanpak is juist gericht op het identificeren van de partij met de meeste expertise en waarde. Het is niet zozeer een methodiek als wel een aantal principes en uitgangspunten die, mits goed toegepast, in elke aanbestedingsvorm gehanteerd kunnen worden. En daar zit em nou net de crux! Of je Best Value nu voor de eerste keer toepast of al meerdere keren hebt gedaan, het gaat om het juist hanteren van de principes en uitgangspunten en niet om het doorlopen van een standaard ingericht stappenplan. Dat vraagt om gecombineerde expertise op het gebied van zowel aanbesteden als Best Value. Het is juist die gecombineerde kennis die een Best Value aanbesteding tot een succes maakt. Bij Best Value Experts Academy vindt u die gecombineerde expertise.

 • > 10 jaar ervaring met (Europees) aanbesteden en contracteren
 • > 50 Europese aanbestedingen, waarvan >35 met Best Value
 • 2 bezwaarprocedures, beide gewonnen door opdrachtgever
 • Up-to-date Best Value expertise door jaarlijkse A+ certificering (sinds 2011)

98% van de projecten is op tijd geleverd met maximaal 5% kostenoverschrijding.

Wat levert het op?

 • Efficiënt, op maat ingericht, professioneel aanbestedingsproces
 • Rechtmatige aanbestedingsprocedure
 • Uitgebreide dialoog met de beoogde opdrachtnemer nog vóór contractondertekening
 • Een betrokken, proactieve opdrachtnemer die zich verantwoordelijk voelt voor het realiseren van uw doelstellingen
 • Transparantie in de uitvoering en prestatie-meting
 • Samenwerking gebaseerd op win-win en partnership

Voor wie?

 • Aanbestedingsplichtige organisaties zoals Rijksdiensten, ministeries, provincies, gemeenten, hogescholen, universiteiten en ziekenhuizen
 • Private organisaties die leveranciers en ketenpartners contracteren, in diverse branches zoals bouw, infrastructuur, ICT, projectontwikkeling.

 

Onderwerpen in Best Value Masterclass

Onderwerpen in de begeleiding

 • Vraagspecificatie
 • Ontwerpen en inrichten aanbestedingsproces
 • Training tender-/ aanbestedingsteam
 • Nota van Inlichtingen
 • Begeleiden schriftelijke beoordeling
 • Begeleiden interviews
 • Vaststellen ranking en informeren marktpartijen/inschrijvers
 • Begeleiden concretiseringsfase
 • Contractering
 • Begeleiden uitvoering

Maak een afspraak