Wij helpen jou aan beter resultaat voor lagere kosten middels de Best Value Methode

Wat is het?

Een ketenbenadering

De Best Value aanpak heeft lang bekend gestaan als inkoopmethodiek: de leverancier die in zijn inschrijving als beste aantoont expert te zijn, ‘wint’ de opdracht. Gelukkig worden steeds meer organisaties zich bewust dat Best Value over prestatieverbetering in de keten gaat: het is een ketenbenadering!

Best Value werkt eenvoudig:

Stel slimme mensen in staat hun expertise toe te passen.
Plan trajecten van begin tot eind waarbij je potentiële risico’s identificeert met maatregelen om die risico’s te beheersen.
Meet prestaties en afwijkingen op een traject en pas die informatie toe om je prestatie te verbeteren.

Met de Best Value methode:
 • Wordt de leverancier met de beste waarde geselecteerd op basis van prestatie en prijs;
 • Is de klant de acceptant van het aanbod;
 • Creëert de leverancier een transparante omgeving die het nemen van verantwoordelijkheid stimuleert
 • Minimaliseert de leverancier communicatie en het nemen van beslissingen door meetgegevens te gebruiken en deductieve logica toe te passen.
 • Heeft de leverancier geen risico’s; de klant neemt financiële verantwoordelijkheid voor alle risico’s;
 • Is de leverancier verantwoordelijk voor risicomitigatie management (beheer functie);
 • Gebruikt de leverancier meetgegevens om prestaties en afwijkingen in een traject te volgen en past die informatie toe om zijn prestatie te verbeteren.

Achtergrond

Faalkosten reductie in de keten

‘Best Value’ wordt sinds 1994 ontwikkeld door Dr. Dean Kashiwagi ism Arizona State University. Het model is erop gericht de inkoop en realisatie van projecten en services te verbeteren met behulp van deductieve logica, meetgegevens en transparantie. Oorspronkelijk ontwikkeld om faalkosten in de bouwsector te reduceren, wordt Best Value de laatste jaren steeds meer toegepast in ICT omgevingen en dienstverlenende sector.

Best Value wint in Nederland aan populariteit. Andere benamingen zijn prestatieinkoop, prestatieverkoop, Best Value Procurement, Best Value Performance, de Best Value aanpak.

 • Sinds 1994 ontwikkeld in de VS, 1750 keer toegepast, totale contractwaarde van $ 6.4 B
 • Vanaf 2008 in Nederland 500+ keer toegepast, totale waarde van meer dan 3 mrd euro
 • > 500 personen in Nederland zijn gecertificeerd: A+ certificering is het hoogst mogelijke niveau, de meeste gecertificeerde personen hebben B niveau
 • Het boek Prestatieinkoop (Santema & Van de Rijt) is meer dan 5.000 keer verkocht. In 2014 is de derde druk verschenen ‘Prestatieinkoop – met Best Value naar succesvolle projecten’
 • In 2013 is ook het boek ‘Prestatieverkoop – Klanten winnen met Best Value’ (Verheul et al) verschenen, de oplage van 2000 stuks is uitverkocht, nog verkrijgbaar als e-book

Hoe makkelijk is het?

Andere houding, ander gedrag

Best Value werkt eenvoudig, vanuit een aantal basisprincipes. Het zijn juist die basisprincipes die het lastig maken: we moeten gaan ‘omdenken’. We zien dat onze klanten gemiddeld 3 Best Value trajecten doorlopen hebben om Best Value zelfstandig te kunnen blijven ontwikkelen.

Bij prestatie-inkoop geldt het uitgangspunt dat niet de inkoper, maar de expert-leverancier de beste kijk heeft op de werkelijkheid in de keten. Wij helpen je om ‘los te laten’ door je te leren hoe je expertise kunt herkennen en de expert kunt faciliteren in de uitvoering.

Bij prestatieverkoop is het essentieel om tijd vrij te maken voor het benoemen van de expertrol en je gaan gedragen als expert. We leren je hoe je meetgegevens kunt verzamelen en hoe je dit kunt gebruiken om kernachtig expertise over te kunnen (en blijven) brengen aan je klant.

 • Best Value is een paradigma verschuiving die weinigen zonder coaching kunnen maken.
 • Investeren in Best Value is de moeite waard: onze klanten passen Best Value principes ook toe in traditionele klantomgevingen. Hierdoor zijn verwachtingen beter afgestemd en is er minder gedoe in de uitvoering.
 • Best Value gaat om afstemmen van beschikbare expertise in de keten: het zou dus vreemd zijn om onze expertise niet te gebruiken als je je Best Value wilt eigen maken.