Fact-based inkopen

Ontwikkelingen in technologie en informatiesystemen richten zich steeds meer op het elimineren van denken en de daarmee gepaard gaande besluitvorming (fact-based). Mobiele telefoons kunnen steeds meer taken van ons geheugen en ons denken overnemen. Robotica neemt bijvoorbeeld niet alleen steeds vaker repeterende taken van de mens over, maar kan tegenwoordig, met behulp van sensoren, de omgeving waarnemen en op basis van die waarnemingen zelfstandig keuzes maken om bepaalde handelingen uit te voeren. Die ontwikkelingen worden gevoed door een behoefte om, met behulp van zo efficiënt mogelijke processen, tot zo hoog mogelijke prestaties te komen waarbij risico’s geminimaliseerd worden. Fact-based inkopen staat in de kinderschoenen.

Inkoop neemt nog steeds beslissingen gebaseerd op kostenbesparingen

Ondanks bovenstaande ontwikkelingen zien we dat de meeste bedrijfssectoren nog gekenmerkt zijn door traditionele sturingsprincipes. Denken, besluitvorming en gebruik van invloed en controle hebben nog steeds de overhand. Die traditionele principes zien we ook terug in inkoop bij het selecteren van leveranciers en samenwerkingspartners, terwijl juist daar een efficiënt proces, hoge prestaties en minimaliseren van risico’s van belang zijn.

De meerderheid van organisaties in Europa en Noord-Amerika maken ook nog steeds inkoopbeslissingen gebaseerd op kostenbesparingen. Naast het rechtmatigheidsissue wat vooral bij overheidsinstanties speelt is dit nog steeds de drijvende kracht achter veel inkooporganisaties, zowel in de private als in de publieke sector.

Natuurlijk is deze aanpak op korte termijn voordelig. Maar op een strategisch niveau zal het niet werken. Zeker voor overheidsorganisaties is het van belang dat inkoop een strategischer rol pakt en zich, naast besparing en rechtmatigheid, meer gaat focussen op doelmatigheid en leveren van meerwaarde. Fact-based inkopen helpt hierbij.

Potentiële leveranciers selecteren op basis van hun feitelijke expertise en prestaties

Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en big-data zorgen ervoor dat fact-based inkopen een van de belangrijkste ontwikkelingen voor inkoop in 2019 is: Inkopen op basis van objectieve cijfers en data. Nu klinkt fact-based inkopen voor veel lezers misschien niet als een super trend, maar stel jezelf eens de vraag: Zijn prestaties en risico’s echt onderdeel in al uw inkoopbeslissingen? Worden potentiële leveranciers echt geselecteerd op basis van hun feitelijke expertise en prestaties? En als dat al gebeurt, zijn die feitelijke expertise en prestaties dan gerelateerd aan de (strategische) doelen van de organisatie?

Het Best Value selectieproces biedt je de mogelijkheid om de stap naar fact-based inkopen te maken en echt te gaan selecteren op basis van feitelijke prestaties en expertise.

Wil je meer weten over het Best Value selectieproces of wat de Best Value aanpak jou nog meer te bieden heeft? Neem dan contact met ons op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *