Hoe inkoop meer ruimte kan geven aan duurzaamheid, klimaat en milieu

Duurzaamheid (of ook wel MVI – Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) is in inkoopland geen nieuwe term. Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat je inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid. En om negatieve effecten op milieu en sociale aspecten te voorkomen.

Klimaat en milieu zijn business! En inkoop maakt er weinig gebruik van

Eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid worden al jaren, in meer- of mindere mate, in aanbestedingen opgenomen. Vaak in de vorm van (minimum) criteria, die vanuit overheid / opdrachtgever worden opgelegd aan de inschrijvers. In opdracht van Rijkswaterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er bijvoorbeeld de MVI-criteria tool ontwikkeld. De tool bevat inkoopcriteria voor 45 productgroepen. En de Rijksoverheid heeft zich eraan gecommitteerd om altijd gebruik te maken van deze criteria bij aanbestedingen.

Maar de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en milieu staan niet stil. En, hoewel geïnitieerd vanuit de overheid, de echte leiders in deze verschuiving naar duurzaam inkopen zijn de bedrijven. Vrijwel continu wordt er door het bedrijfsleven, in samenwerking met universiteiten, gewerkt aan nieuwe oplossingen en toepassingen. Deze vinden razendsnel hun weg naar de markt. Innovatie op het gebied van duurzaamheid, klimaat en milieu is een belangrijke onderscheidende factor geworden voor organisaties in concurrerende markten. Klimaat en milieu zijn business!

Inkoop kan op het gebied van klimaat en milieu de expertise van de markt beter benutten

Waarom maken we als inkopende organisatie zo weinig gebruik van innovatie? We hanteren criteria die, nadat ze zijn vastgesteld en opgenomen in de tool, eigenlijk alweer verouderd zijn. Zou het niet beter zijn om op het gebied van klimaat en milieu de expertise van de markt benutten? En op die manier bedrijven de mogelijkheid bieden om zich te kunnen onderscheiden? Hoe meer ruimte wordt geboden, hoe meer het voor organisaties loont om te investeren in duurzaamheid. Het klimaat en het milieu zullen er alleen maar beter van worden.

De Best Value Aanpak is juist gericht op het optimaal benutten en aanwenden van expertise uit de markt. Al jaren wordt de Best Value Aanpak wereldwijd gebruikt om betere resultaten voor projecten te realiseren door juist de markt maximaal in de gelegenheid te stellen om hun eigen expertise te gebruiken in plaats van voor te schrijven hoe aanbieders hun opdracht uitvoeren. En daarmee bij uitstek een methode om duurzame en vernieuwende oplossingen uit de markt te krijgen

Wil je meer weten over hoe je jouw Maatschappelijk Verantwoord Inkopen-praktijk met de Best Value Aanpak kunt optimaliseren? Neem dan contact met ons op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *