Privacy Policy

You can read the English version of our Privacy Policy here

We willen u graag informeren hoe we met uw privacy omgaan. We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze websites https://bestvalue-experts.nl, https://bestvalue-expertsacademy.com, https://bestvalue-expertsacademy.no (de “Websites”), onze ledenwebsite https://members.bestvalue-expertsacademy.com (de “Membership site”) en de diensten die wij aanbieden, zoals trainingen en workshops (de “Diensten”). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving )

Jonger dan 16 jaar

Als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebt u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, Membership site en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om onze Membership site en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u een account aanmaakt in onze Membership site, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacyverklaring. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan u leveren.

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Membership site en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • IP-adres
 • Uw adres en woonplaats wanneer u Diensten heeft afgenomen

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website of Membership site gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De browserversie en het soort device waarmee u verbinding maakt met de Website of Membership site
 • Login

Op uw account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoord en gebruikersnaam. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van uw eigen account – de gegevens van eerdere bestellingen.

Nieuwsbrief

Best Value Experts biedt e-zines aan. Zo ontvangt u waardevolle informatie en blijft u op de hoogte van nieuwe trainingsdata, aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor e-zines het double opt-in systeem. Dit betekent dat u uw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen u om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij het afwikkelen van u betaling wordt gebruik gemaakt van een derde partij. Bij de afwikkeling van uw bestelling zelf schakelen wij geen dienstverleners in.

Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Geheimhoudingsverklaringen van werknemers, maken van backups en encryptie van wachtwoorden

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen uw gegevens nooit langer dan 7 jaar bewaren.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze online opslagservice en onze financieel administrateur in geval u iets bij ons heeft gekocht. Zij zullen zorg dragen voor veilige opslag van gegevens en correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • uw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
 • u ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • u veilig winkelt bij Best Value Experts Academy
 • de website snel is

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en Leden website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. u hebt daarom de volgende rechten:

 • u mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • u mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • u mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • u mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Best Value Experts / Best Value Experts Academy

Manestraat 3 6015 RD Neeritter

KvK-nummer: 30224839

info@bestvalue-experts.nl