IMT

Met Best Value Procurement selecteer en contracteer je de expert-leverancier die als beste vooraf heeft aangetoond jouw projectdoelstellingen te kunnen realiseren met zo min mogelijk verrassingen tijdens de uitvoering. De theorie achter het model heet IMT:  Information Measurement Theory.

Belangrijkste concepten

Een van de belangrijkste concepten in IMT is het begrijpen van een gebeurtenis:

  • Een gebeurtenis is iets dat gebeurt wat tijd kost.
  • Elke gebeurtenis kent initiële condities, de tijd waarin de gebeurtenis plaatsvindt en eindcondities.
  • Hoe meer informatie je hebt over de initiële condities, hoe eenvoudiger het is de eindcondities (= uitkomst van de gebeurtenis) te voorspellen.
  • In theorie: als we aannemen dat een enkele gebeurtenis meerdere uitkomsten kan hebben; wat gebeurt er naarmate we meer informatie krijgen over de gebeurtenis voorafgaand aan de gebeurtenis?
  • Als we in staat zijn meer informatie te krijgen over de gebeurtenis voordat de gebeurtenis plaatsvindt, zou het makkelijker moeten worden om te kunnen voorspellen hoe de toekomst van die gebeurtenis eruit ziet.

Daarom: wanneer we over alle informatie met betrekking tot een gebeurtenis zouden beschikken vóórdat de gebeurtenis begint, weten we ook vóóraf hoe de gebeurtenis zal eindigen.

Natuurlijk is het praktisch onmogelijk om over 100% informatie te beschikken over iets dat nog plaats moet vinden, maar het is belangrijk dat je het concept ‘kritische informatie verzamelen over de gebeurtenis voorafgaand aan de gebeurtenis’ begrijpt.

Waarom is begrip van het ‘gebeurtenis-concept’ belangrijk en wat is de relatie met BVP?

Als we kijken naar het inkopen van een project (een gebeurtenis) gaat dit IMT-concept ook op: hoe meer informatie we verzamelen over expert-leveranciers voordat we het contract sluiten, hoe makkelijker het voor ons wordt om het succes van het projectresultaat in de toekomst te voorspellen.

Daarom geldt ook hier: de grootste inspanning ligt voordat de gebeurtenis (het project) start, niet tijdens de uitvoering, de initiële condities staan immers al vast in de uitvoering! Het herkennen van de expert-leverancier die als beste vóóraf aan heeft getoond naar alle waarschijnlijkheid jouw projectdoelstellingen te kunnen realiseren is de sleutel van succes, niet het ‘managen’ van de leverancier tijdens de uitvoering.